B2B là gì? Phân loại những mô hình B2B được sử dụng phổ biến hiện nay

B2B là gì? B2B là hình thức kinh doanh hay giao dịch trực tiếp xảy ra giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp được viết tắt từ “Business to Business”. Hay hiểu một cách đơn giản hơn, B2B là giao dịch giữa nhà cung cấp với các nhà bán buôn. Đây cũng có thể là hình thức giao dịch giữa…

Read More