Trendline là gì? Khám phá BÍ MẬT sau Trendline & Lợi ích của nó

1. Trendline là gì? Đường xu hướng là gì? Trendline hay đường xu hướng thực chất là những đường thẳng được vẽ trên biểu đồ để hiển thị xu hướng và là một trong những công cụ hành động giá nổi tiếng nhất được sử dụng trong phân tích kĩ thuật. Trendline là gì? Đường xu hướng là…

Read More