Google Ads là gì? Các định nghĩa cơ bản trong quảng cáo Google Ads

Google Ads là gì? Google Ads (tên cũ Google AdWords) là một dịch vụ thương mại của Google cho phép bạn mua những quảng cáo dạng nội dung, hình ảnh tại các kết quả tìm kiếm hoặc các trang web do các đối tác Google Adsense cung cấp. Thông qua Google Ads bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để…

Read More