B2C là gì?

B2C là gì? B2C viết tắt của cụm từ Business to Consumer, là một thuật ngữ dùng để chỉ những giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trực tiếp giữa doanh nghiệp (Business) và người tiêu dùng (Consumer). Ví dụ: Bạn lên Facebook và đặt mua một bộ quần áo từ một shop thời trang online trên nền…

Read More